På riktigt; det är genuint och äkta

VÅR AFFÄRSIDÈ

Utveckla och realisera idéer inom mathantverk, turism och upplevelsektorn.

VÅR VÄRDEGRUND

Kvalité, Mod, Tillit

- Det skall vara utvecklande och roligt att arbeta i och med MaTUpp -


Under våren och sommaren 2018 kommer MaTUpp driva Kafé och Matboden i Gyinge.